Edukacja pacjenta

Wiele popełnionych nieświadomie błędów w postępowaniu z raną hamuje proces gojenia. Dotyczą one między innymi diety, trudności w zachowaniu higieny oraz doboru odpowiedniego opatrunku do rany. Pacjent ma prawo być bezradny i zagubiony w nowej sytuacji życiowej. Zrozumienie przez niego celowości naszego postępowania powoduje nawiązanie bezpiecznej współpracy w zakresie pielęgnacji rany,a co za tym idzie – doprowadzenie do wygojenia.